Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łużnej

Posiłek w szkole i w domu - 2024

Gmina Łużna realizuje wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028, przyjęty Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r. (M.P. z 2023r. poz.881). Na jego realizację w roku 2024 Wojewoda Małopolski przekazał dotację celową (ze środków budżetu państwa) w wysokości 102 000,00 zł. Program bezpośrednio realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łużnej.

NAZWA ZADANIA
"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

KRÓTKI OPIS
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:
- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
- dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.
Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty:
- 1 552,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej
- 1 200,00 zł dla osoby w rodzinie
(zgodnie z Uchwałą Nr LXXI/532/23 Rady Gminy Łużna z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w ramach rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028” na rok 2024)

OKRES REALIZACJI ZADANIA
1 stycznia 2024 roku - 31 grudnia 2024 roku
Data podpisania umowy - 25 stycznia 2024 roku

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 102 000,00 zł

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 180 736,50 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Kontakt do GOPS

e-mail: gops@luzna.pl

tel/fax: 18 354-30-41, 18 354-30-10
wew. 101 - Sekretariat, FAX
wew. 102  - Biuro Obsługi Klientów
wew. 103  - Biuro Obsługi Klientów
wew. 104, 105 - Dział Pomocy Społecznej
wew. 106 - Dyrektor (603-655-166)
wew. 107 - Asystent rodziny
wew. 108 - Księgowość
wew. 109 - Dział Świadczeń Rodzinnych

tel. kom. 666 370 953 (w sytuacjach nagłych czynny po godznach pracy Ośrodka)

Klub "Senior+" 690 071 316

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30