Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łużnej

Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

Gmina Łużna przystąpiła do programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023”, którego celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy. Wojewoda Małopolski przekazał na ten cel dotację w łącznej wysokości 128 212,55 zł. Zadanie jest finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

NAZWA PROGRAMU
Program „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2023

KRÓTKI OPIS
Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, będącymi mieszkańcami gminy Łużna.
Program realizowany może być w 2 formach:
- forma I obejmuje świadczenie usług w formie pobytu dziennego
- forma II obejmuje świadczenie usług w ramach pobytu całodobowego
Usługi opieki wytchnieniowej w Gminie Łużna realizowane są w formie I tj. świadczenia usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

OKRES REALIZACJI ZADANIA
Program realizowany będzie do 31 grudnia 2022 roku
Data podpisania umowy - 28 lutego 2023 roku

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 128 212,55 zł
/słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dwanaście złotych 55/100/

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 128 212,55 zł
/słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dwanaście złotych 55/100/

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO:
Realizacja zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2023 ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łużnej. Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać od pracowników socjalnych w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek – piątek: 7.00-15.00

Kontakt do GOPS

e-mail: gops@luzna.pl

tel/fax: 18 354-30-41, 18 354-30-10
wew. 101 - Sekretariat, FAX
wew. 102  - Biuro Obsługi Klientów
wew. 103  - Biuro Obsługi Klientów
wew. 104, 105 - Dział Pomocy Społecznej
wew. 106 - Dyrektor (603-655-166)
wew. 107 - Asystent rodziny
wew. 108 - Księgowość
wew. 109 - Dział Świadczeń Rodzinnych

tel. kom. 666 370 953 (w sytuacjach nagłych czynny po godznach pracy Ośrodka)

Klub "Senior+" 690 071 316

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30